Skymaps Geomatics
Co děláme? Kontakt

O nás

Společnost SkyMaps s.r.o. využívá bezpilotní letecké systémy a jiné pokročilé technologie v oblasti geodézie, letecké inspekce a v řadě dalších průmyslových aplikací. Náš tým inovativně smýšlejících inženýrů nabízí efektivní řešení i těch nejsložitějších problémů. Při naší práci klademe zvláštní důraz na požadavky zákazníka, stejně jako na kvalitu, bezpečný provoz a soulad s platnou legislativou.

Co děláme?

Letecké mapování a geodézie

Letecké mapování pomocí bezpilotních letadel je efektivní způsob pro zaměření rozsáhlých území. Ze získaných dat lze snadno měřit, porovnávat s dalšími podklady nebo vytvořit libovolný CAD, GIS nebo BIM výstup.

Dokumentace a zaměření komunikací

Kombinace letecké fotogrammetrie a mobilního mapování nabízí efektivní způsob jak zmapovat liniové stavby. Rychle, efektivně, jednoduše.

Dokumentace a monitoring staveb

Sledujte průběh zemní práce a výstavby. Výstupy je možné překládat s plány a porovnávat progres.

Průmyslové zóny

Dokumentace průmyslových zón pomocí 360° panoramat, ortofotomap, případně na podkladě 3D modelu.

Pozemkové úpravy

Realizování zaměření území pro plánování projektu komplexních pozemkových úprav. Kompletní digitalizace celého katastru pro další zpracování.

Dokumentace historických památek

Dokumentace kulturního dědictví, 3D model, ortoplány fasád, 2D / 3D výkresy, a mnohé jiné výstupy dle přání zákazníka.

Inspekce a dokumentace střech

Získaná data mohou být použita pro další analýzy. Inspekce se zaměřují na detekci zatékání, úniku tepla, detekci trhlin, pronikání vegetace a detekci koroze. Snadno kontrolujte nepřístupná místa a řiďte údržbu, abyste zabránili prostojům.

Přesný výpočet objemů

Zlepšete plánování s přesným, dokumentovaným inventářem materiálů. S důvěrou v přesnost zaměřených objemů můžete chytřeji plánovat a lépe se rozhodovat. Šetřete čas a práci - shromažďujte data z celého areálu skládky řadově v hodinách.

Zaměření skutečného stavu stavebních objektů

Vytvoření technických 2D / 3D CAD výkresů.

Zaměření lomů a skládek

Výškové a termografické inspekce

Letecká termografie může být použita pro termickou diagnostiku budov nebo průmyslových zařízení. Měřením povrchových teplot jsme schopni detekovat a vizualizovat teplotní anomálie během periodických a prediktivních inspekcí solárních panelů, větrných turbín, sítí vysokého napětí, střech, komínů, potrubí a mnoha dalších.

GIS a prostorová analýza

Prostorová analýza vám umožní vyřešit složité problémy, analyzovat prostorové charakteristiky míst a lépe porozumět tomu, kde a co se děje na vašem území. Přesahuje pouhé mapování, umožní studovat vlastnosti míst a vztahy mezi nimi. Vše je přístupné online prostřednictvím našeho webového GIS portálu.

Informační systém pro hřbitovy

Snadná správa hřbitova a přehledná evidence hrobových míst určená pro města, obce a správce hřbitovů.

Kontaktujte nás!

Sídlo společnosti

Botanická 834/56
Brno, 602 00
Česká Republika

Spisová značka: C 96057 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 05547164
DIČ: CZ05547164

Napište nám

info@skymaps.cz

Partneři

Grant consulting

English language EN | Český jazyk CZ